Menu

Í hvað fara framlögin?

Við erum óendanlega þakklát öllu því fólki sem tekur þátt í að bæta líf barna með okkur. Fólk um allan heim veitir UNICEF framlög og gerir baráttu okkar þannig mögulega.

Allt sem við gerum byggist á frjálsum framlögum

Mikill meirihluti framlaganna hér á landi kemur frá almenningi, svokölluðum heimsforeldrum. Með þessu er okkur sýnt mikið traust og fyrir það erum við þakklát. Enn fremur erum við mjög meðvituð um að fara vel með traustið.

Nálgun okkar er því afar skýr: Við hugsum vandlega um það hvernig við notum hverja einustu krónu. Allar ársskýrslur okkar er að finna hér en í þeim er að finna ítarlegt yfirlit yfir tekjur og útgjöld hvers árs fyrir sig. Við hvetjum þig til að skoða þær.

Við leggjum okkur fram um að veita árlega sem allra mestu í hjálparstarf fyrir börn. Þar skipa svokölluð óeyrnamerkt framlög stærstan sess. Þetta eru framlögin sem gera UNICEF kleift að bregðast við þar sem þörfin er mest hverju sinni, veita hjálp óháð því hvar kastljós fjölmiðla er hverju sinni og berjast fyrir réttindum barna á heimsvísu – að stuðla að varanlegum umbótum í heiminum.

Langstærstur hluti framlaganna hér á landi kemur frá heimsforeldrum. Ef ekki væri fyrir þennan stuðning og öll samstarfsfyrirtækin sem styðja okkur, gætum við ekki sinnt langtímauppbyggingu um víða veröld eða brugðist strax við þegar neyðarástand skapast. Alls safnaði UNICEF á Íslandi um 631 milljón króna árið 2016. Engin landsnefnd hjá UNICEF safnar hlutfallslega hærri framlögum.

Skýrt loforð

Loforð UNICEF á Íslandi varðandi fjármál eru afar skýr. Aldrei nokkurn tímann skal minna en 75% af söfnunarfé til okkar fara beint til verkefna fyrir börn.

Við vinnum ársreikninginn okkar í apríl og ársskýrslan okkar kemur út í maí ár hvert. Eins og sést á myndinni fóru 77% af söfnunarfé okkar árið 2016 til verkefna fyrir börn erlendis sem hérlendis. Til verkefna í þágu barna erlendis fóru 75% og til réttindagæslu og verkefna á Íslandi fóru 2%.

Þurfum að hugsa um hverja krónu

Vegna beinna rekstrarframlaga er einungis rúmlega 22% af söfnunarfé okkar varið til reksturs landsnefndarinnar.

Eins og sést á myndinni að ofan er söfnunarfé okkar varið þannig að af hverjum 100 krónum sem gefnar eru til UNICEF fara 70 aurar í stjórnun, rúmar 2 krónur í kynningarmál og 19 krónur í að safna næstu 100 krónum og hjálpa enn fleiri börnum. 

Til stjórnunar teljast þættir sem eru nauðsynlegir til að hægt sé að reka ábyrgt og traust hjálparstarf, vera viss um að öll framlög skili sér og allt sé eins og það eigi að vera. Í umræddum kostnaði felst meðal annars kostnaður við endurskoðun, gæðastjórnun, eftirlit og kostnaður við sendingu fjárframlaga til hjálparstarfs UNICEF erlendis. 

Varðandi fjáröflun gerum við þá ófrávíkjanlegu kröfu að öll útgjöld til fjáröflunar skili sér margfalt til baka í framlögum og þannig aukist heildarráðstöfun til verkefna fyrir börn.

Af hverju fjáröflun?

UNICEF treystir alfarið á frjáls framlög. Stuðningur sem við fáum frá einstaklingum, fyrirtækjum, sjóðum og félagasamtökum er forsenda þess að við getum staðið fyrir öflugu hjálparstarfi og búið börnum betri heim. Fjáröflun skipar þar af leiðandi stóran sess í starfi okkar.

Með öflugri fjáröflun náum við að hjálpa miklu fjölmennari hópi en ella. Það er skylda okkar að koma bágstöddum börnum til aðstoðar og leggja okkur fram um að veita sem flestum hjálp.

Við leggjum mikið upp úr því að fjáröflun okkar sé ábyrg og fylgi skýrum reglum. Við höfum sett okkur sérstakar verklagsreglur sem við hvetjum þig til að kynna þér.

Þar kemur meðal annars fram að gerð er sú ófrávíkjanlega krafa að öll útgjöld til fjáröflunar skili sér margfalt til baka í framlögum og þannig aukist heildarráðstöfun til verkefna fyrir börn.

Við sjáum á hverjum einasta degi hvernig barátta UNICEF snertir líf barna í öllum heimshornum. Takk fyrir að vera með. 

Baráttan snertir líf barna í öllum heimshornum

Við sjáum á hverjum einasta degi hvernig barátta UNICEF snertir líf barna í öllum heimshornum og vitum að því meira sem við náum að safna þeim mun fleiri börnum getur UNICEF hjálpað. Mikill árangur hefur til dæmis náðst við að minnka tíðni barnadauða á heimsvísu en enn látast þó þúsundir barna daglega af einföldum orsökum sem hægt er að fyrirbyggja. Þessu vill UNICEF breyta og til þess að geta gert það þurfum við fjárframlög. Tengslin á milli þessu hve miklu við náum að safna og hve mörgum börnum okkur tekst að hjálpa eru því raunveruleg og áþreifanleg.

Hjálpaðu okkur að berjast fyrir réttindum barna

UNICEF nýtur mikils trausts og leggur áherslu á víðtæka samvinnu við yfirvöld, félagasamtök, samfélög og börnin sjálf. Við gegnum leiðandi hlutverki í hjálparstarfi fyrir börn og erum því í einstakri stöðu til að þrýsta á um stórfelldar breytingar sem hafa áhrif á heimsvísu.