Menntun

Öll börn, bæði drengir og stúlkur, eiga rétt á góðri grunnmenntun. UNICEF trúir því að menntun sé ekki forréttindi heldur skýr réttindi allra barna.

Markmið UNICEF er að öll börn njóti góðrar grunnmenntunar. UNICEF leggur áherslu á jafnrétti kynjanna og að útrýma mismunun af öllum toga, til dæmis með því að fræða fólk um mikilvægi þess að senda stúlkur jafnt sem drengi í skóla.

menntun

Réttindi, ekki forréttindi

Nálgun UNICEF við menntun er réttindamiðuð, það er að segja hún miðar að því að greina og breyta valdahlutföllum í samfélaginu. Réttindamiðuð nálgun UNICEF til menntamála nær yfir og snýst um að uppræta þá mismunun sem víða er rótgróin í samfélög og byggir á misrétti kynjanna.
Þetta misrétti útilokar milljónir barna, sér í lagi stúlkur, frá skólum og dæmir þar með ótal börn til þess að fá litla eða enga menntun.

Fleiri börn ganga nú í skóla en nokkru sinni fyrr. Árið 2001 nutu 102 milljónir barna ekki grunnskólamenntunar. Sú tala hefur nú lækkað um helming.

Af hverju menntun?

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á um að menntun eigi að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi.

Menntun bætir líf og afkomu einstaklinga og er mikilvægur þáttur í félagslegum og persónulegum þroska hvers einstaklings. Menntun er afl sem getur rofið vítahring fátæktar, komið í veg fyrir sjúkdóma og viðhaldið jákvæðri þróun samfélaga.

Lykillinn að betri framtíð

Góð grunnmenntun gefur stúlkum og drengjum þekkingu og möguleika til að lifa heilbrigðara lífi og til dæmis verja sig gegn HIV/alnæmi og öðrum kynsjúkdómum. Menntun veitir ungmennum líka sjálfstraust til að taka ábyrgð í samfélaginu og hafa áhrif á ákvarðanatöku sem þau varða.

Rannsóknir hafa sýnt að menntaðir einstaklingar, sér í lagi konur, hefja barneignir síðar á lífsleiðinni og eignast færri börn. Börn menntaðra foreldra njóta betri heilsu, lifa lengur og eru líklegri til að fá tækifæri til náms.

UNICEF starfar með samstarfsaðilum sínum um allan heim til að ná markmiðum sínum í menntamálum og tryggja að hverju barni veitt grunnmenntun – lykillinn að betri framtíð.

● Menntun er öflugasta vopnið gegn fátækt og hungri, stuðlar að lækkun barnadauða og er mikilvæg til að ná jafnrétti kynjanna.

UPP